รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม – ตอนเรียนภาษาญี่ปุ่น

japan-0004

หลายๆคนมองว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวมาก ทั้งสถานที่เที่ยวและช้อปปิ้ง  การศึกษาต่อและโอกาสในการทำงาน รวมไปถึงแฟชั่นและแหล่งความบันเทิงต่างๆ ทัวร์ญี่ปุ่น มีโอกาสพาคุณๆไปเที่ยวก็หลายหน  ส่วนใหญ่มักเจอปัญหาเดียวกันคือการสื่อสาร เพราะถ้าท่านไปญี่ปุ่นเพื่อเรียนหรือทำงาน คุณอาจจะพอมีพื้นฐานในการสื่อสารระดับหนึ่ง  แต่สำหรับคนที่ไปเที่ยวอาจจะไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เลย  และถ้าต้องทำตัวติดกับมัคคุเทศก์ตลอดเวลาการเที่ยวก็ซึ่งความเป็นส่วนตัว  วันนี้ทัวร์ญี่ปุ่น เลยขอนำเสนอคำศัพท์ง่ายๆที่คุณเองก็เรียนรู้เองได้แบบไม่ต้องพึ่งไกด์ตลอดเวลามาบอกกันจ้ะ

 1.อาชีพต่างๆ

          หมอ, แพทย์ :: いしゃ :: อิ-ชะ

          วิศวกร ::  エンジニア :: เอน-จิ-นี-อา

           มัคคุเทศก์ :: ガイド :: ไก-โดะ

           ครู :: せんせい :: เซน-เซ

           ทหาร :: ぐんじん :: กุง-จิน

           ตำรวจ ::  けいさつかん :: เค-ซัส-คัง [ออก นิดเดียว]

           ข้าราชการ ::  こうむいん :: โค-มุ-อิน

           บุรุษไปรษณีย์ :: ゆうびんきょくいん :: ยู-บิน-คิโยะ-คุ-อิน

           จิตรกร :: がか :: กา-คา

      2พนักงานต่างๆ

           พนักงานร้านค้า[คนขาย] :: てんいん :: เทง-อิน

           พนักงานสถานีรถไฟ :: えきいん :: เอ-คิ-อิน

           พนักงานแบงค์ :: ぎんこういん :: กิง-โค-อิน

           พนักงานบริษัท :: かいしゃいん :: คา-อิ-ชะ-อิน

           「かいしゃ :: บริษัท

      3นักต่างๆ

           นักการเมือง :: せいじか :: เซ-อิ-จิ-คะ

           นักร้อง :: かしゅ :: คะ-ชุ

           นักแสดง :: はいゆう :: ไฮ-ยู

           นักการฑูต :: がいこうかん :: กา-อิ-โค-คัง

           นักวิจัย :: けんきゅうしゃ :: เคน-คยู-ชะ

           นักสถาปัตย์ :: けんちくか :: เคน-ชิ-คุ-คะ

           นักเขียน นักประพันธ์ :: さっかか :: ซัค-คา

           นักดนตรี :: おんがくか :: อง-กา-คุ-คะ

           นักเรียน :: がくせい :: กัก-เซ [ออกเสียง นิดเดียว..แทบจะไม่ออกเลย]

           นักศึกษา :: だいがくせい :: ได-อิ-กัก-เซ [ออก นิดเดียวเหมือนกัน]

      4เครือญาติ

           おかあさん (โอ-กา-ซัง) = คุณแม่

           おとうさん (โอ-โท-ซัง) = คุณพ่อ

           おねえさん (โอ-เน-ซัง) = พี่สาว

           おにいさん (โอ-นี-ซัง) = พี่ชาย

           おばあさん (โอ-บา-ซัง) = คุณย่า, ยาย

           おじいさん (โอ-จี-ซัง) = คุณปู่, ตา

           おじさん (โอ-จิ-ซัง) = คุณลุง

           おばさん (โอ-บะ-ซัง) = คุณป้า

           はは (ฮะฮะ) = แม่(ของตนเอง)

           ちち (ชิชิ) = พ่อ(ของตนเอง)

           むすめ (มุ-ซึ-เมะ) = ลูกสาว

           คนญี่ปุ่นจะถ่อมตนและยกให้คนอื่นสูงกว่าเสมอ.. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีคำเรียก…ของตน

           こいびと  (โค-อิ-บิ-โทะ) = แฟน

           ともだち (โทะ-โมะ-ดา-จิ) = เพื่อน

           せんぱい (เซน-ไป) = รุ่นพี่

           こうはい (โค-ไฮ) = รุ่นน้อง

           こども (โค-โด-โมะ) = ลูก

      5 คำศัพท์ที่ใช้เรียกคนในครอบครัว

           ครอบครัว 家族     「かぞく」  คะ-โซะ-คุ

           คุณพ่อ(คนอื่น) お父さん   「おとうさん」  โอ-โต้-ซัง

           คุณพ่อ(ตัวเอง)           「ちち」จิจิ

           คุณแม่(คนอื่น)    お母さん  「おかあさん」โอ-ก้า-ซัง

           คุณแม่(ตัวเอง)          「はは」ฮะ-ฮะ

           สามี(คนอื่น)     御主人/夫「ごしゅじん/おっと」โกะ-ชู-จิน/โอ๊ต-โตะ 

           สามี(ตัวเอง)     主人     「しゅじん」      ชู-จิน

           ภรรยา(คนอื่น)    奥さん    「おくさん」โอ๊ค-ซัง

           ภรรยา(ตัวเอง)          「つま」       ซึ-มะ

           ลูกชาย        息子     「むすこ」มุ-ซึ-โคะ

           ลูกสาว               「むすめ」มุ-ซึ-เมะ

           คุณปู่         おじいさん    โอ-จิ้-ซัง

           คุณตา        おじいさんโอ-จี้-ซัง

           คุณย่า        おばあさんโอ-บ้า-ซัง

           คุณยาย       おばあさんโอ-บ้า-ซัง

           หลาน(ลูกของลูก)        「まご」มา-โกะ

           หลานชาย(ไม่นับลูกของลูก)    おいโอ๊ย

           หลานสาว(ไม่นับลูกของลูก)    めいเม

           พี่ชาย               「あに」อะ-นิ

           พี่ชาย(คนอื่น)   お兄さん   「おにいさん」โอ-นิ-ซัง

           พี่สาว              「あね」อะ-เนะ

           พี่สาว(คนอื่น)   お姉さん   「おねえさん」โอ-เน้-ซัง

           น้องชาย             「おとうと」โอ-โต้-โตะ

           น้องชาย(คนอื่น)  弟さん    「おとうとさん」โอ-โต้-โตะ-ซัง

           น้องสาว             「いもうと」  อิ-โม-โตะ

           น้องสาว(คนอื่น)  妹さん    「いもうとうさん」   อิ-โม-โตะ-ซัง

           พี่น้อง        兄弟     「きょうだい」เคียว-ได

           พ่อแม่        両親     「りょうしん」เรียว-ชิน

           ตัวเอง        自分     「じぶん」จิ-บุน

       6 คำศัพท์ที่ใช้เรียกญาติ

           ญาติ 親戚    「しんせき」ชิน-เสะ-คิ

           พ่อสามี    夫の父親「おっとのちちおや」โอ๊ต-โตะ-โนะ-จิ-จิ-โอะ-ยะ

           แม่สามี    夫の母親「おっとのははおや」โอ๊ต-โตะ-โนะ-ฮะ-ฮะ-โอะ-ยะ

           ลูกสะใภ้         「よめ」โย-เมะ

           ลูกเขย    婿      「むこ」   มุ-โคะ

           พ่อตา     妻の父親「つまのちちおや」ซึ-ม่า-โนะ-จิ-จิ-โอะ-ยะ

           แม่ยาย    妻の母親  「つまのははおや」ซึ-ม่า-โนะ-ฮะ-ฮะ-โอะ-ยะ

           คุณน้าชาย  おじ      โอ-จิ

           คุณน้าสาว  おばโอ-บะ

           คุณอาชาย  おじโอ-จิ

           คุณอาหญิง  おばโอ-บะ

          คุณลุง    おじโอะ-จิ

           คุณป้า    おばโอะ-บะ

           ลูกพี่ลูกน้อง 従兄弟   「いとこ」อิ-โต-โคะ

           พี่สะใภ้    兄嫁    「あによめ」อะ-นิ-โยะ-เมะ

           พี่เขย     姉婿    「あねむこ」อะ-เนะ-มุ-โคะ

           น้องเขย   妹の婿   「いもうとのむこ」อิ-โม-โตะ-โนะ-มุ-โคะ

           น้องสะใภ้  妹の嫁   「おとうとのよめ」โอ-โต้-โตะ-โนะ-โยะ-เมะ

           ฝาแฝด   ふたご     ฟุ-ตา-โกะ

           แฟน     恋人    「こいびと」  โค-อิ-บิ-โตะ

           เจ้าบ่าวเจ้าสาว 新郎新婦  「しんろうしんぷ」ชิน-โร-ชิน-ปุ

      7 ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ

           แพทย์ศาสตร์     いがく       อิกาคุ

           เภสัชศาสตร์     やくがくยาคุกาคุ

           เคมี          かがくคากาคุ

           ชีวเคมี        せいかがくเซอิคากาอิ

           ชีววิทยา       せいぶつがくเซอิบุซึกาคุ

           เกษตรศาสตร์    のうがくโนกาคุ

           ธรณีวิทยา      ちがくชิกาคุ

           ภูมิศาสตร์      ちりがくชิริกาคุ

           คณิตศาสตร์     すうがくซือกาคุ

           ฟิสิกส์        ぶつりがくบุทสึริกาคุ

           วิศวกรรมศาสตร์   こうがくโคกาคุ

           วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ でんしこうがくเด็งชิโคกาคุ

           วิศวกรรมไฟฟ้า    でんきこうがくเด็งคิโคกาคุ

           วิศวกรรมเครื่องกล  きかいこうがくคิคาดิโคกาคุ

           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ コンピューターこうがくคนพิวต้าโคกาคุ

           พันธุวิศวกรรม     いでんしこうがくอิเด็งชิโคกาคุ

           สถาปัตยกรรมศาสตร์ けんちくがくเค็นจิคุกาคุ

           ดาราศาสตร์      てんもんがくเท็งมงกาคุ

           วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม かんきょうかがくคังคโยคะกาคุ

           รัฐศาสตร์        せいじがくเซอิจิกาคุ

           นิติศาสตร์       ほうりつがくโฮริทสึกาคุ

           เศรษฐศาสตร์     けいざいがくเคอิซาอิกาคุ

           บริหารธุรกิจ      けいえいがくเคอิเออิกาคุ

           สังคมศาสตร์      しゃかいがくชาคาอิกาคุ

           ครุศาสตร์        きょういくがくคโยอิกาคุ

           วรรณคดี        ぶんがくบุนกาคุ

           ภาษาศาสตร์      げんごがくเก็งโกกาคุ

           จิตวิทยา        しんりがくชินริกาคุ

           วิชาปรัชญา      てつがくเททสึกาคุ

           ศิลปกรรม       げいじゅつเกอิจยูทสึ

           วิจิตรศิลป์       びじゅつบิจุททสึ

           ดนตรี         おんがくองกาคุ

           พลศึกษา       たいいくがくทาอีคุกาคุ

      8 คำศัพท์ในห้องเรียน

           いす = อิ-ซึ =เก้าอี้

           つくえ = ทสึ-คุ-เอะ =โต๊ะ

           かばん = คาบัง = กระเป๋า

           でんわ = เด็ง-หวะ = โทรศัพท์

           とけい = โท-เค(-อิ) = นาฬิกา(clock, not watch)

           こくばん = โค-คุ-บัง = กระดานดำ

           コンピュータ = คอม-พยู-ต้า = คอมพิวเตอร์

           ひきだし = ฮิ-คิ-ดา-ชิ =ลิ้นชัก

           ビデオ = บี-เด-โอ = วิดีโอ

           ラジカセ = รา-จิ-คา-เซะ = วิทยุเทป (Radio Cassette)

           ほんだな = ฮ่ง-ดา-นะ = ชั้นหนังสือ ตู้หนังสือ

           ( ほん ) = ฮ่ง = หนังสือ

           まど = มา-โดะ = หน้าต่าง

           えんぴ = เอ็น-พิ-ทสึ = ดินสอ

           けしゴム = เค-ชิ-โก-มุ = ยางลบ

           ぺん = เพ็น = ปากกา(ลูกลื่น)

           じしょ = จิ-โช = พจนานุกรม

           しんぶん = ชิม-บุน = หนังสือพิมพ์

           ノート = โน-โตะ = สมุดโน๊ต

       9ศัพท์พวกเสื้อผ้า

           スーツ = ซูท-ทสึ = ชุดสูท

           ワンピース = วัน-พี-ซึ = ชุดวันพีซ

           うわぎ = อุ-วา-กิ = เสื้อแจ็กเกต เสื้อสูท

           ズボン = ซุ-บ่ง = กางเกง

           パンツ = พัน-ทสึ = กางเกง

           ジーンズ = จีน-ซึ = ยีนส์

           スカート = ซึ-คา-โตะ = กระโปรง

           ブラウス = บุ-รา-อุ-ซึ = เสื้อผู้หญิง

           シャツ = ชัส-ซึ = เสื้อเชิ้ต

           セーター = เซ-ต้า = เสื้อกันหนาวไหมพรม

           マフラー = มา-ฟุ-ระ = ผ้าพันคอ

           てぶくろ = เทะ-บุ-คุ-โระ = ถุงมือ

           したぎ = ชิ-ตา-กิ = ชุดชั้นใน

           くつした = คุ-ทสึ-ชิ-ตะ = ถุงเท้า

           パンスト = พัน-ซึ-โตะ = ถุงน่อง

           オーバーコート = โอ-บ้า-โค-โตะ = เสื้อโค้ต

           レインコート = เร-อิน-โค-โตะ = เสื้อกันฝน

           ネクタイ = เน-คุ-ทา-อิ = เน็คไท

           ベルト = เบ-รุ-โตะ = เข็มขัด

           ハイヒール = ฮา-อิ-ฮี-รุ = รองเท้าส้นสูง

           ブーツ = บู๊-ทสึ = รองเท้าบู๊ต

           うんどうぐつ = อุน-โด-กุ-ทสึ = รองเท้าผ้าใบ

      10 ยานพาหนะのりもの

           スカイトレイン[Sky Train] = ซึ-คา-อิ-โตะ-เร-อิน = รถไฟลอยฟ้า BTS

           バン[Van] = บัง = รถตู้

           バス [Bus]= บา-ซึ = รถบัส

           バイク [Bike]= บา-อิ-คุ = มอเตอร์ไซค์

           タクシー[Taxi] = ทา-คุ-ชี = แท๊กซี่

           エアコンバス [Air Con-Bus]= เอ-อา-คอน-บา-ซึ = รถบัสปรับอากาศ (รถเมล์ปรับอากาศ)

           くるま = คุ-รุ-มะ = รถ

           じてんしゃ = จิ-เทง-ชยะ = จักรยาน

           ちかてつ = จิ-คา-เท-ทสึ = รถไฟใต้ดิน

           てんしゃ = เทง-ชยะ = รถไฟฟ้า

           れっしゃ = เร็ต-ชยะ = รถไฟ

           ひこうき = ฮิ-โค-คิ = เครื่องบิน

           ふね = ฟุ-เนะ = เรือ

      11 สี

           สี  いろอิโระ

           สีเขียว みどりมิโดริ

           สิเงิน 銀色ぎんいろกิงอิโระ

           สีชมพู ピンク色พิ้งคุอิโระ、桃色โมโมอิโระ

           สีชา 茶色ちゃいろชยะอิโระ

           สีดำ 黒いくろいคุโรอิ (คุโร่ย)

           สีแดง 赤いあかいอาคาอิ

           สีแดงเข้ม  くれないคุเระนาอิ

           สีทอง 金色こんじきคนจิคิ

 ขอบคุณที่เข้ามาอ่านกันนะ ขอให้เก่งกันคะ