พาชมหอเอนเมืองปิซา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

europe-0004

ทัวร์ยุโรปกำลังจะพาคุณไปชม 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นั่นก็คือ หอเอนเมืองปิซาใครอยากท้าพิสูจน์แรงโน้มถ่วงของโลก ขอเชิญมาได้เลยจ้ะ

หอเอนเมืองปิซา: Leaning Tower of Pisa อยู่ที่เมืองปิซา ประเทศอิตาลี หอเอนแห่งเมืองปิซานี้อยู่ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มี 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) น้ำหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณ มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร

หอคอยนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก โดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 แต่การก่อสร้างหยุดชะงักเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 เนื่องจากพื้นใต้ดินเป็นพื้นดินที่นิ่ม ทำให้ยุบตัว ต่อมาในปี ค.ศ.1272 โดย Giovanni di Simone สร้างให้เอนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สมดุล (หากสังเกตดีๆ พอมองไปถึงชั้น 3 จะเอนไปข้างหนึ่ง ชั้นต่อไปจะเอนกลับไปอีกข้าง) แต่การก่อสร้างในครั้งนี้ ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม ต่อมาก็มีการสร้างหอต่อขึ้นอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319 แต่หอระฆังถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1372 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 177 ปี

แต่ละชั้นของหอหอยมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายวิจิตรรองรับ หลังจากสร้างเสร็จหอนี้ก็ยังไม่หยุดเอียง มีความพยายามในการป้องกันไม่ให้เอียงเพิ่มหลายวิธีสุดท้ายในปี ค.ศ. 1990-2001 หอเอนปีซาได้รับการปรับปรุงฐานให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้หอล้มลงมา เขาว่ากันว่าป้องกันไม่ให้เอียงได้อีก 300 ปี เราสามารถเดินขึ้นไปชมแต่ละชั้นได้ แต่ต้องรอคิวนานเพราะต้องแบ่งเป็นรอบๆป้องกันการเอียงเพิ่ม  ถ้าชมรอบๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

หอเอนนี้อยู่ใน เปียซ่า เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo)ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ได้รับการขนานนาม ว่า “Campo dei Miracoli” หรือ ” จัตุรัสมหัศจรรย์ ” เพราะเป็นที่ตั้งของหอคอยที่โด่งดัง และ โบสถ์สำคัญ ๆ ที่สง่างามหลายแห่ง ดูโอโม (Duomo) เป็นหนึ่งในตัวอย่างของ สถาปัตยกรรมสไตล์ โรมันเนสค์ (Romanesque) ซึ่งผสมผสานด้วยศิลปะแบบอิสลาม โกธิค และ โรมัน

หอเอนนี้ยังมีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ด้วย เพราะเป็นสถานที่ทดลองเรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ที่กาลิเลโอใช้หอนี้ทดลองตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปิซา โดยใช้ลูกบอล 2 ลูกที่น้ำหนักไม่เท่ากันทิ้งลงมา เพื่อพิสูจน์ว่า ลูกบอล 2 ลูกจะตกถึงพื้นพร้อมกัน